Stranice www.galerija-luka.com su u vlasništvu:

Galerija Luka j.d.o.o.
Josipa Slavenskog 1, ( Schopping Centar Prečko 1. kat. )
10000 Zagreb

emai: galerija-luka@gmail.com

upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080870207
osobni identifikacijski broj (OIB): HR70204434624, 

 

Uvod


Pristupanjem i korištenjem stranica Galerija Luka na bilo koji način (pristupom, pregledavanjem sadržaja, učitavanjem podataka s ovih stranica, slanjem podataka na stranice, ili bilo kojom drugom upotrebom ovih stranica i njihovog sadržaja) prihvaćate sve uvjete i pravila za korištenje  web stranica  Galerija Luka bez ograničenja. Svaki korisnik je dužan pažljivo pročitati "Uvjete korištenja" kako bi bio upoznat sa svojim pravima i obavezama te načinom korištenja ovih web stranica, kao i usluga koje one nude.

Na web stranicama galerija-luka.com nalazi se kataloška ponuda proizvoda koje nudimo u Galerija Luka j.d.o.o. u Shopping centru Prečko, Josipa Slavenskog 1, Zagreb. Proizvode nije moguće direktno kupovati i naručivati putem web stranice. 

    

Izmjene


Uvjeti korištenja, kao i izgled i sadržaji stranica Galerija Luka mogu se iz određenih razloga promijeniti u bilo kojem trenutku. Sve promjene stupaju na snagu u trenutku objave. Korisnici i posjetioci su dužni redovito čitati pravila i uvjete korištenja kako bi bili upoznati s promjenama, te se smatra da su pristupanjem stranicama Galerija Luka upoznati s aktualnim pravilima i uvjetima korištenja istih.

 
 

Autorska prava


Galerija Luka polaže pravo na sadržaj ovih web stranica i svako neovlašteno korištenje bilo kojeg sadržaja ove web stranice smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.
Sav sadržaj (fotografije,tekstovi,poruke,prikazi,video,objave i drugi materijali) objavljen, prenesen preko stranica ili linkani  na stranicama Galerija Luka isključivo je u odgovornosti osobe od koje je takav sadržaj potekao. 
    
 

Zaštita privatnosti podataka


Galerija Luka ne prikuplja te samim tim na svojim stranicama (serveru) ne čuva nikakve podatke korisnika (osim coockie-a). Podaci dostavljeni od strane korisnika u svrhu dostave tj. izdavanja računa ( email, telefon, ime, prezime, adresa, oib, ili bilo koji drugi podatak) ne pohranjuju se, te se ne nalaze u bilo kojem obliku na ovim web stranicama (tj. serveru).
 

 

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA


Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14 i 110/15) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi na adresu:
Galerija Luka j.d.o.o. ; Josipa Slavenskog 1 ; 10000 Zagreb
ili putem emaila: galerija.luka@gmail.com
Pri tome ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora. Na prigovore podnesene u pisanom obliku odgovoriti ćemo u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. Molimo da u svom prigovoru navedete:  Ime i prezime ili naziv tvrtke te adresu za dostavu odgovora.

Obrazac za podnošenje prigovora potrošača možete preuzeti ovdje.

 

ODLUKA O JEDNOSTRANOM RASKIDU UGOVORA


Kupac ima pravo jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji u zakonskom roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je kupcu proizvod predan u posjed, bez navođenja razloga. Kako bi ostvarili pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, prije isteka roka od 14 dana morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora  i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, ili putem obrasca za jednostrani raskid ugovora iz priloga. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom ili redovnom poštom.

Galerija Luka j.d.o.o. se obavezuje, u slučaju jednostranog raskida ugovora, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od zaprimanja pisane obavijesti od kupca o raskidu ugovora, vratiti kupcu uplaćeni novac (eventualno umanjen za cijenu dostave). Povrat plaćenog obavit će se istim sredstvom plaćanja osim ako kupac izričito ne pristane na neki drugi oblik plaćanja uz pretpostavku da kupac ne snosi nikakve dodatne troškove takvog povrata plaćanja.

Galerija Luka j.d.o.o. je dužna izvršiti povrat plaćenog tek nakon povrata robe od strane kupca.  Troškove povrata robe od strane kupca u slučaju jednostranog raskida ugovora snosi - kupac. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ako je:

Kupac je, u svim slučajevima kada vrši povrat proizvoda po bilo kojoj osnovi, proizvod koji vraća dužan vratiti u originalnom pakiranju zajedno sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena.

Kupac je dužan preuzeti kupljeni proizvod prilikom isporuke. Iznimno, u slučaju značajnijeg vidljivog nedostatka proizvoda koji Kupac opazi prilikom preuzimanja pošiljke, Kupac nije dužan dostavljeni proizvod preuzeti i može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane Kupca nisu imali vidljivi nedostatak.

Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (npr. slomljen je dio, proizvod je ogreban u transportu), što Kupac utvrdi po otvaranju proizvoda bez korištenja, montaže odnosno stavljanja proizvoda u funkciju, Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili umanjenje cijene.

 

Troškovi povrata robe


Troškove povrata robe od strane kupca u slučaju jednostranog raskida ugovora snosi - kupac.

 

Odgovronost za materijalne nedostatke


Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, na odnose između potrošača (krajnjeg korisnika) i trgovca  u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) o odgovornosti za materijalne nedostatke.
Kupac je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka vez odgađanja a najkasnije u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.
Kao prodavatelj Galerija Luka j.d.o.o. ne odgovara za materijalni nedostatak prodane stvari koji se pokaže nakon proteka dvije godine od prodaje stvari.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Kupac je dužan preuzeti kupljeni proizvod prilikom isporuke. Iznimno, u slučaju značajnijeg vidljivog nedostatka proizvoda koji Kupac opazi prilikom preuzimanja pošiljke, Kupac nije dužan dostavljeni proizvod preuzeti i može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane Kupca nisu imali vidljivi nedostatak.

Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (npr. slomljen je dio, proizvod je ogreban u transportu), što Kupac utvrdi po otvaranju proizvoda bez korištenja, montaže odnosno stavljanja proizvoda u funkciju, Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili umanjenje cijene.

Obrazac o jednostranom raskidu ugovora možete preuzeti ovdje.

 

Jamstva i ograničenje odgovornosti


Galerija Luka i njegov vlasnik Galerija Luka j.d.o.o. ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnost, neobjavljivanja sadržaja, slučajnog brisanja sadržaja ili zbog grešaka u djelovanju web stranica. Također ne garantiramo da je sadržaj na ovim stranicama oslobođen grešaka, te da će funkcionirati i biti odgovarajući prema vašim potrebama i namjerama upotrebe. Galerija Luka nije odgovoran Vama, niti trećim osobama za bilo koju nastalu štetu; bilo ona direktna, indirektna, slučajna ili posljedična, povezana sa ili  proizlazeća iz Vaše uporabe, pogrešne uporabe ili nemogućnosti uporabe Galerija Luka web stranica i/ili usluga. Prihvaćanje ograničenja naše odgovornosti nužan je preduvjet korištenja web stranica Galerija Luka  i/ili usluga.

 

Završne odredbe


Izgled i sadržaj stranica te uvjete korištenja možemo iz određenih razloga izmijeniti, stoga Vam savjetujemo da iste povremeno proučite, kako biste se upoznali s mogućim promjenama. Svaka izmjena objavljena na ovim web stranicama od strane Galerija Luka odmah postaje važeća, a svako Vaše naknadno korištenje stranica  Galerija Luka i/ili usluga podrazumijevat će Vaše prihvaćanje izmijenjenih odredbi.

 

Online rješavanje potrošačkih sporova


Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje.

To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku. Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

  

Izjava o privatnosti


Ovom izjavom se obvezujemo da ćemo zaštititi privatnost korisnika, kupaca i posjetitelja naše web stranice i sigurnost osobnih podataka koje nam pružaju putem web stranice.

Ova obavijest opisuje vrstu informacija koje možemo prikupiti od vas kada posjetite našu web stranicu i objašnjava kako upotrebljavamo te podatke i korake koje poduzimamo da bismo ih zaštitili. Obavijest također opisuje izbore koje imate u vezi s prikupljanjem i korištenjem vaših podataka prilikom posjete našoj web stranici.

 

Koje informacije prikupljamo o vama i kako ih koristimo?


Općenito, možete posjetiti našu web stranicu bez otkrivanja osobnih podataka o sebi. Ne prikupljamo osobne podatke o vama (kao što su vaše ime i pojedinosti o kontaktu) kada posjetite ovu web stranicu, osim ako dobrovoljno ne pošaljete podatke pomoću jednog od dostupnih obrazaca za određenu svrhu (kontakt obrazac, registracijski obrazac, obrazac za kupovinu, obrazac za upis na newsletter) i time date vašu privolu na prikupljanje i korištenje vaših osobnih podataka u navedene svrhe. Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe radi koje su prikupljeni i za koje je dana privola. Privolu za obradu osobnih podataka mogu dati osobe s navršenih 16 godina ili više, dok za osobe mlađe od 16 privolu može dati roditelj ili skrbnik. Prikupljene podatke nećemo ni na koji način učiniti dostupnima neovlaštenim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu. Svi podaci se brišu nakon prestanka svrhe za koju su prikupljeni, odnosno prestankom ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

Ovdje navodimo dodatne okolnosti u kojima ćemo Vaše informacije podijeliti sa ovlaštenim trećim stranama i dodatne svrhe za koje koristimo Vaše podatke:

Pružanje informacija Google Inc.

Google prikuplja informacije putem naše upotrebe usluge Google Analytics na našoj web stranici. Google koristi ove informacije, uključujući IP adrese i podatke iz kolačića, u više svrha, kao što je poboljšanje usluge Google Analytics. Informacije se dijele s Googleom na anonimnoj osnovi. Da biste saznali više o tome koje informacije Google prikuplja, kako upotrebljava te informacije i kako kontrolirati informacije poslane Googleu, pogledajte stranicu partnera Googleovih pravila o privatnosti. Možete se isključiti iz usluge Google Analytics tako da instalirate sljedeći dodatak pregledniku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Računovodstvo

Podijelimo podatke s našim računovođama za porezne svrhe. Na primjer, dijelimo fakture koje izdajemo i primamo kod naših računovođa u svrhu popunjavanja poreznih prijava i računa na kraju godine.

 

Informacije koje se automatski prikupljaju na našoj web stranici


Automatski prikupljamo informacije u log datotekama poslužitelja, kao što je vaša IP adresa, vrsta preglednika, stranice za preusmjeravanje / izlazak i operativni sustav. Koristimo ove informacije kako bismo upravljali našim web stranicama i našim tehničkim rješenjima, razumjeli kako se posjetitelji kreću kroz našu web stranicu i usluge te da poboljšamo vaše iskustvo dok koristite naše web stranice i usluge.

 

Pristup i ažuriranje vaših osobnih podataka


Naš korisnik u svakom trenutku ima sljedeća prava:

pravo na pristup podacima i uvid u podatke

pravo na informiranost o obradi osobnih podataka

pravo na prenosivost podataka

pravo na povlačenje privole

pravo na podnošenje prigovora

pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju ako su podaci nepotpuni ili netočni

pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole ili u slučaju podnošenja prigovora

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, kontaktirajte nas. Također nas možete kontaktirati i telefonom koji je naveden na web stranici ili putem slanja pošte na našu adresu koja je navedena na web stranici.

 

Sigurnost vaših osobnih podataka


Predani smo poduzimanju odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera za zaštitu vaših osobnih podataka od neovlaštenog ili nezakonitog postupanja s njima i od njihovog slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Prilikom davanja vaših osobnih podataka putem naše web stranice, ove se informacije šalju putem interneta sigurno pomoću visokokvalitetnih šifriranja i spremaju na naše sigurne servere koji se nalaze u EU.

 

 

KOLAČIĆI  (COOKIE)


Korištenje kolacica (cookies)

Radi poboljšanja usluge te u svrhu njenog pravilnog rada, ova internet stranica koristi kolacice. Dopuštenje za korištenje kolacica na ovoj stranici dajete vi osobno. Blokiranjem kolacica može doci do narušavanja optimalnog funkcioniranja ove internet stranice tako da vam neke njezine mogucnosti više nece biti dostupne.

Što su kolacici (cookies)?

Kolacici (cookies) su male datoteke koje Vaš preglednik sprema na disk vašeg racunala prilikom posjete našoj Internet stranici. Pomocu tih datoteka (cookies), prilikom vaše slijedece posjete našoj internet stranici, naša internet stranica prepoznaje vaše racunalo, kako bi vam sukladno tim informacijama ponudili personalizirani i uobicajeni nacin vašeg surfanja.

Kolacici ne slijede sve što korisnici rade na našoj internet stranici, nisu usmjereni ka špijuniranju, nisu zlonamjerni kod ili virus. Kolacici nemogu spremati lozinke, nisu namijenjeni iskljucivo za reklame i oglašavanje te nisu povezani s spamom i neželjenim reklamama. Internet stranica pomocu kolacica ne može pristupiti vašim osobnim informacijama i datotekama na vašem racunalu, poput vašeg imena ili emaila.

Da bi „kolacice“ mogli koristiti sukladno Zakonu o elektronickim komunikacijama, Zakonu o zaštiti osobnih podataka, Direktivama EU 2002/58/EZ i 95/46/EZ te GDPR direktivi, treba nam vaša privola.

 

Vrste kolačića


Kolacici sesije

Privremeni kolacici ili kolacici sesije (session cookies) istjecu i uklanjaju se s vašeg racunala nakon što napustite web stranicu. Ti kolacici su obvezni za pravilan rad odredenih aplikacija ili funkcionalnost ove internet stranice.

Trajni kolacici

Trajni kolacici (persistent cookies) ili pohranjeni kolacici ostaju na vašem racunalu nakon zatvaranja internetskog preglednika, a koriste se radi poboljšanja iskustva naših korisnika (npr. pamcenje detalja prijave korisnickog imena i lozinke, tako da ih ne morate upisati svaki put kada posjetite internet stranicu). Koliko dugo ce stalni kolacici ostati na vašem racunalu ovisi o izboru postavki na vašem internet pregledniku. Trajni kolacici omogucuju da se podaci prenesu na web server svaki put kada posjetite stranicu.

Kolacici prve strane (first-party cookies)

Kolacici prve strane (first-party cookies) dolaze s ove internet stranice, a mogu biti stalni ili privremeni. Ti kolacici služe za pravilan rad internet stranice te za pamcenje vaših preferenci kako bi vam olakšali korištenje ove internet stranice prilikom svake nove posjete.

Kolacici trece strane (third-party cookies)

Kolacici trece strane (third-party cookies) su kolacici koji su postavljeni od strane druge web stranice ili usluge. Pomocu tih kolacica razlicite internetske domene mogu pratiti korištenje interneta u marketinške svrhe. Mi nemamo ni pristup ni kontrolu na tim kolacicima. Naša je preporuka da se informirate o odgovarajucim pravilima o privatnosti tih trecih strana, što, ako ste unutar Europske unije, možete uraditi na sljedecem linku: http://www.youronlinechoices.eu/.

Neophodni i ostali kolacici 

Neophodni kolacici su oni kolacici koji su neophodni za rad naše internet stranice, te za korištenje njezinih znacajki i / ili usluga, kao što su navigacija po web stranici i mogucnost prijave u sigurna podrucja. Korištenjem ove internet stranice automatski dajete privolu na uporabu neophodnih kolacica bez kojih web stranica ne može funkcionirati. To su PHPSESSID kolacici i _exp kolacici.

Performanse kolacici prikupljaju informacije o tome kako posjetitelji upotrebljavaju našu web stranicu, npr. na koje stranice posjetitelji najcešce dolaze i ako dobiju poruke o pogreškama sa tih stranica. Ovi kolacici koriste se samo za poboljšanje funkcioniranja ove web stranice i ne prikupljaju nikakve podatke koji identificiraju posjetitelja. Sve informacije koje ovi kolacici prikupljaju su anonimne. 

Funkcionalni kolacici omogucuju našoj web stranici da pamti odabire i prilagodbe koje ste napravili tijekom posjeta i pružaju poboljšane osobne znacajke. Na primjer, pamcenje promjena jezicnih postavki ili preferencije valute. Takoder se mogu koristiti kako bi se omogucilo trecim stranama kako bi pružili alate za društveno dijeljenje i zapamtili vaše željene usluge dijeljenja.

Marketing kolacici se koriste za pracenje posjetitelja preko web stranice. Namjera je prikazati oglase koji su relevantni i zanimljivi za pojedinog korisnika, a time i više vrijedni za izdavace i oglašavace trecih strana.

 

Kolacici koji se koriste na ovoj Internet stranici:


PHPSESSID

Kolacici s imenom PHPSESSID sadrže samo referencu na sesiju pohranjenu na web poslužitelju. Nijedan podatak nije pohranjen u korisnikovom pregledniku i ovaj kolacic može se koristiti samo na trenutnoj web stranici.

Kolacici prve strane - Ova internet stranica

Sesijski kolacic

cc_cookie_accept

Kolacic koji se koristi za pamcenje postavki korisnika - prihvacanje korištenja svih kolacica na ovoj internet stranici. Ovaj kolacic zna samo vaše zadnje postavke kolacica i ne odražava trenutacno stanje kolacica u vašem pregledniku.

Kolacici prve strane - Ova internet stranica

Sesijski / Trajni kolacic (ako ne prihvatite sve kolacice onda je Sesijski kolacic, u suprotnom je Trajni kolacic sa trajanjem od 1 godine)

cc_cookie_decline

Kolacic koji se koristi za pamcenje postavki korisnika - prihvacanje korištenja samo neophodnih kolacica na ovoj internet stranici. Ovaj kolacic zna samo vaše zadnje postavke kolacica i ne odražava trenutacno stanje kolacica u vašem pregledniku.

Kolacici prve strane - Ova internet stranica

Sesijski / Trajni kolacic (ako prihvatite sve kolacice onda je Sesijski kolacic, u suprotnom je Trajni kolacic sa trajanjem od 1 godine)

exp_last_visit (1 godina), exp_last_activity (1 godina), exp_tracker (sesijski), exp_csrf_token (sesijski)

Razni kolacici koji pocinju sa 'exp_'. To su kolacici postavljeni od strane našeg sustava za upravljanje sadržajem i sadrže podatke kao što su: kad ste posljednji put posjetili našu web stranicu, prethodne stranice koje ste pogledali, duljina sesije za prijavljenog korisnika, ID sesije... Ovim kolacicima se ne prikupljaju Vaši osobni podaci, oni se koriste samo za osnovnu funkcionalnost internet stranice. 'exp_last_visit' i 'exp_last_activity' pohranjuju samo informaciju datum/vrijeme vašeg posjeta. 'exp_tracker' prati zadnje 2 stranice koje ste posjetili tako da vas, ako je potrebno, možemo vratiti natrag na odgovarajuce stranice. 'exp_csrf_token' se koristi kod slanja formi na stranici, to je jedinstveni i nasumicni niz brojeva i slova koji štite našu web stranicu od neželjene pošte.

Kolacici prve strane - Ova internet stranica

exp_csrf_token i exp_tracker su sesijski kolacici, ostalo su trajni kolacici

_ga (2 godine), _gid (1 dan), _gat (1 minuta), AMP_TOKEN (30 sekundi - 1 godina), _gac (3 mjeseca), __utma (2 godine), __utmb (30 minuta), __utmc (sesijski), __utmt (10 minuta), __utmz (6 mjeseci)

Ova web stranica koristi Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google Inc. ("Google"). Koristimo nacin intergracije koji anonimizira vašu IP adresu. Google Analytics koristi kolacice za analizu vašeg korištenja web stranice. Informacije koje generira kolacic o vašoj upotrebi ove web stranice (ukljucujuci vašu IP adresu) prenose se i pohranjuju na Google poslužitelju u Sjedinjenim Americkim Državama. Google koristi ove informacije kako bi procijenio vašu upotrebu web stranice, pružajuci izvješca o aktivnostima na web stranici za operatore web stranice. Google može prenijeti te podatke trecim stranama, ako to zahtijeva zakon ili ako trece strane obrade podatke u ime Googlea. Google nece povezati vašu IP adresu s drugim podacima koje Google posjeduje. Pogledajte Google Pravila o privatnosti na sljedecem linku: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Google je razvio dodatak za preglednik kojim možete sprijeciti korištenje vaših podataka za Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js). Možete ga preuzeti ovdje: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Kolacici prve strane - Ova internet stranica

Trajni kolacici

 

Kako prihvatiti ili odbiti kolacice


Vi kao korisnik uvijek možete blokirati upotrebu nekih ili svih kolacica koje koristimo na našoj internet stranici, no potrebno je uzeti u obzir da to može ozbiljno utjecati na njenu funkcionalnost, kao i na dostupnost svih mogucnosti ove internet stranice.

Dodatno možete prihvatiti ili odbiti neke ili sve kolacice prilagodavanjem postavki Vašeg preglednika. Na sljedecim linkovima možete pronaci informacije o tome kako promijeniti postavke za neke od najcešce korištenih web preglednika: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Opera. Neki preglednici Vam omogucuju surfanje u "anonimnom" nacinu rada, ogranicavajuci kolicinu podataka postavljenih na vašem racunalu i automatsko brisanje trajnih kolacica postavljenih na vaš uredaj kada završite sesiju pregledavanja. Postoje i mnoge aplikacije trecih strana koje možete dodati u preglednik da biste blokirali ili upravljali kolacicima. Možete i izbrisati kolacice koji su prethodno bili postavljeni u vaš preglednik tako da odaberete opciju za brisanje povijesti pregledavanja i pritom ukljucite i opciju brisanja kolacica. Detaljnije informacije o kolacicima i podešavanje postavki preglednika možete pronaci na stranici www.allaboutcookies.org.

 

Newsletter


Na stranicama Galerija Luka korisnici se mogu prijaviti za primanje newslettera, tj. povremenih informacija i obavijesti o radu i proizvodima Galerije Luka. U tu svrhu korisnik se prijavljuje svojom email adresom i imenom. U svrhu davanja jasne potvrde za prijavu, korisnik mora označiti i kućicu sa "želim primati newsletter informativnog i promotivnog sadržaja"  kao jasnog davanja dozvole za korištenje ovih podataka.

Podatke prikupljene na ovaj način Galerija Luka koristi isključivo za informiranje i obavještavanje korisnika putem newslettera o svojim događanjima i akcijama, i neće ih koristiti ni na koji drugi način ili u neku drugu svrhu. Ovi podaci se čuvaju u sigurnom okruženju na serverima "Mailchimpa", te se ne razmijenjuju, prodaju ili daju na uvid bilo kojoj trećoj strani. Korisnik u svakom trenutku, putem linka dobivenog prilikom prijave ili u svakom slijedećem emailu, može pristupiti svojim podacima kako bi izvršio ažuriranje, ili brisanje svoje prijave na newslwtter. U slučaju brisanja prijave, svi ovi podaci brisati će se sa servera.

Newsletter koji šaljemo korisnicima može sadržavati tzv. piksele za praćenje koji nam omogućavaju praćenje i analitiku newslettera (da li je korisnik primio email, da li ga je otvorio, i sl.). Ovi podaci su također zaštićeni i ne proslijeđuju se niti se daju na uvid trećim stranama. Nakon što korisnik obriše svoju prijavu na newslwtter, i ovi podaci se trajno brišu.

 

Završne odredbe


Izgled i sadržaj stranica te uvjete korištenja možemo iz određenih razloga izmijeniti, stoga Vam savjetujemo da iste povremeno proučite, kako biste se upoznali s mogućim promjenama. Svaka izmjena objavljena na ovim web stranicama od strane Galerija Luka odmah postaje važeća, a svako Vaše naknadno korištenje stranica  Galerija Luka i/ili usluga podrazumijevat će Vaše prihvaćanje izmijenjenih odredbi.

 

Direktiva o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova


Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje.

To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku. Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

 


Galerija Luka ne garantira da su sve cijene i podaci na ovim stranicama točni i ispravni, te zadržava pravo izmjene tj. korekcije pogrešno istaknutih cijena odnosno podataka.

Datum posljednje izmjene:  3. 4. 2022. godine.